Aanmelden

Om de lessen te kunnen volgen, hebben we wat gegevens van u nodig.
Hiervoor kunt u onderstaand formulier gebruiken.
Wilt u nog nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met:
Veronica Schuit-Verhulst, tel.020 - 6195922
Sandra in den Haak-van den Heuvel, tel.06-31544013
Of per mail: info@verenigingeerstehulpamsterdam.nl

NB. Iedereen, vanaf 16 jaar, kan Eerste Hulp Verlener worden.

Kosten

De kosten voor de basiscursus is Є 210,-
Voor de herhalingslessen zijn de kosten Є 40,- per jaar
Het rekeningnr van "Vereniging Eerste Hulp Amsterdam" is NL87 INGB 0002 9256 23

Bij voldoende aanmeldingen begint de cursus op 22 februari 2016
De avond start om 19.45 uur en eindigt 21.45 uur.

Informeer ook eens bij uw verzekeringsmaatschappij.
Misschien wordt een (groot) deel van deze cursussen wel vergoed!

De heer Mevrouw    
Voorletter(s):    
Roepnaam:    
Achternaam:    
Straat:    
Postcode + plaats:    
Geboorte datum:    
Telefoonnummer(s):    
Email adres:    
aanmelding voor: Basismodule Eerste Hulp (Beginners cursus)
      (Startdatum Basismodule 22 februari 2016)
Vervolg opleiding incl. reanimatie/AED & verbandleer

   

U heeft een geldig Eerste Hulp diploma en meldt u aan voor vervolglessen
   
Diplomanummer:    
Geldig tot:    
al behaalde modules: Eerste Hulp aan kinderen
Eerste Hulp bij sportongevallen
   
Extra gegevens: